Λειψυδρία: Στη Νάξο ο μεγαλύτερος ταμιευτήρας νερού έχει στερέψει
DAVID KALOCZI/UNSPLASH