Οι φάλαινες στην Ελλάδα προστατεύονται μετά από 25 χρόνια αγώνων
WWF ALEXIS ROSENFELD