Περισσότερα τρένα, λιγότερες πτήσεις για βιώσιμη Ευρώπη προτείνει η Greenpeace
ALEXANDER BAGNO/UNSPLASH