Πελώνη: “Κάθε ευρώ θα κατευθύνεται για στήριξη των πολιτών”