«Αδικαιολόγητη παρέμβαση της κυβέρνησης στο δικαίωμα στην ελευθερία της ειρηνικής συνάθροισης»