Άγραφα: Οι μαθητές θα κρυώνουν όμως… έχουν διαδραστικό πίνακα! (Video)
(DIMITRIS PAPAMITSOS / GREEK PRIME MINISTER'S OFFICE)