Ακόμη και ο Κύρτσος ενοχλήθηκε από το πολυπληθές κυβερνητικό σχήμα