Αμαλιάδα: Μαρτυρία για τηλεκπαίδευση ένα μήνα… στο πεζοδρόμιο πλατείας!