Αναδίπλωση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό – Ήταν αντισυνταγματικός πριν από ένα μήνα