Αναδρομικά μόνο σε όσους προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη