Αναγραφή διαγωγής στα απολυτήρια: Απόφαση-κόλαφος για την κυβέρνηση