Ανακαίνιση πολυτελείας με απευθείας αναθέσεις από τον υπουργό Δικαιοσύνης