Αναστολή αδειών στους υγειονομικούς αντί για προσλήψεις