Αναζητείται η διάψευση Άδωνι για την απευθείας ανάθεση σε δημοσκοπική