«Ανεύθυνοι» οι υγειονομικοί που διεκδικούν προσλήψεις για τον γαλάζιο βουλευτή, Μ. Λαζαρίδη