Άγγελος Συρίγος: Σε περίπτωση πολέμου Ελλάδας-Τουρκίας είμαστε μόνοι μας