Ανήσυχος ο Κυρανάκης μην «παγιωθεί η κουλτούρα του επιδόματος» και δεν θέλουμε να δουλέψουμε!