Αντιδράσεις για τον δακτύλιο: Μόνο για όσους έχουν ηλεκτροκίνητα