Απαγόρευση συναθροίσεων: Αυταρχική βουλιμία από την κυβέρνηση