Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά: Συλλέγουν ξανά προσωπικά δεδομένα μαθητών