Από προσαχθέντες, κατηγορούμενοι τώρα οι 13 της κατάληψης «Libertatia»