«Απογοητευμένος» τώρα ο Πέτσας από τους ιδιώτες γιατρούς