Αποκλείονται από το έκτακτο επίδομα των 400 ευρώ, 440.000 μακροχρόνια άνεργοι