Καταγγελία για απόλυση εργαζομένου σε τηλεργασία γιατί είχε κακή σύνδεση Ίντερνετ!