Αποτυχημένο και προσβλητικό σχόλιο Φλωρίδη για όσους δεινοπάθησαν στα ξερονήσια