Αρνητές ευθυνών και πάλι: «Κρατήσαμε τη χώρα λειτουργική», είπε ο Στυλιανίδης