Αυξάνεται η στρατιωτική θητεία στους 12 μήνες – Συνεχίζεται η δεξιά ολίσθηση