Μπακαδήμα: «Μείωση ενοικίου οικίας, ρύθμιση δανείων, ασφαλιστική κάλυψη για τους εργαζόμενους στον επισιτισμό και τον τουρισμό»