Μπέρδεμα με την απαγόρευση κυκλοφορίας: Ο Γεωργιάδης έχει μυαλό μόνο για κοσμικά εξώφυλλα