Μπογιόπουλος: Ας αναθέσουν στην Νικολούλη να βρει ποιος πήρε την μελέτη…