Χαθήκαμε στην μετάφραση και από καθόλου πήγαμε στο καθολικό lockdown…