Χωρίς αντιδραστήρια και το ΑΧΕΠΑ: Στέλνουν τα δείγματα στον ιδιωτικό τομέα