Χωρίς ρεύμα για μία ώρα το νοσοκομείο «Γεννηματάς»- Καταγγελίες για κακή συντήρηση