Χθες πλήρωσαν με τη ζωή τους δύο νέα παιδιά τη βαριά συλλογική αμέλεια