Δεν αναβάλλεται το άνοιγμα των σχολείων παρά την εκρηκτική εξάπλωση του ιού