«Δεν απέχουμε πολύ από το να δούμε εικόνες Ιταλίας»