Δεν ευθύνεται το Εφετείο, αλλά το πρόχειρο άνοιγμα του Τουρισμού, παραδεχόταν ο Κικίλιας