Διαπραγματευτής Μητσοτάκης: Δίνει ως αντάλλαγμα ανεκτίμητους θησαυρούς για τα γλυπτά του Παρθενώνα