Χιλιάδες στο Εφετείο: Λεφτεριά στον λαό, θάνατος στον φασισμό!