Δικηγόροι προσφεύγουν στο ΣτΕ για να αρθούν τα απαγορευτικά μέτρα για τις εκκλησίες