Δήλωση του δικηγόρου του Χ. Παππά για επικοινωνία του φυγόποινου με «κρατικό παράγοντα»