Δύο μόνο λαθάκια βλέπει ο Μπογδάνος στο ιστορικό του