Δυσφορία Θεοχάρη επειδή η Κύπρος υποβίβασε την Ελλάδα ως προς την ασφάλεια για τον Covid 19