Εδώ Παππάς, εκεί Παππάς… άφαντος ο Χρυσαυγίτης Παππάς!