Εκκλησία σε κυβέρνηση: Η Ιερά Σύνοδος δεν θα δεχθεί κλειστές εκκλησίες τα Χριστούγεννα