Έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη: Η διάρκεια παραμονής των παιδιών στα ιδρύματα της χώρας υπερβαίνει κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο