Εκτός υπουργείου Πολιτισμού η Άννα Παναγιωταρέα λόγω ατυχήματος