Εκτόξευση ανεργίας: Επιπλέον 187.000 άνεργοι σε μόλις έναν χρόνο