Ελλάς-Γαλλία μια συμμαχία που αδειάζει τα ελληνικά ταμεία