Εμβόλια covid-19: Να μοιραστούμε το επενδυτικό ρίσκο, αλλά με τι όρους;
REUTERS JOHANNA GERON